Zostava zdravia

Zostava zdravia“ je komplex jednoduchých a účinných pohybových cvičení, navrhnutých na základe mojich dlhoročných skúseností telovýchovného pedagóga a trénera, ktoré dokážu naštartovať samo ozdravné procesy v našom tele.

Tieto pohybové cvičenia prispievajú k zvýšeniu cirkulácia krvi, lymfy a tkáňovej tekutiny a súčasne zintenzívnia dýchanie, čím miliardy našich buniek získajú viac kyslíka, vody, živín a energetických látok.  To je „biomechanizmus“, ktorým sa návrat zdravia udeje.

Prvá časť - Základná zostava - technika cvičenia

Rozohriatie – cvičenie cyklického charakteru

Na prechod z kľudového stavu do pohybovej aktivity je najvhodnejšie cvičenie cyklického charakteru. Jeho úlohou je pripraviť svalstvo a kĺby na nasledujúce zaťaženie. Cvičebný tvar č. 1 ...

Hlavná časť cvičebnej jednotky

Do hlavnej časti sú zaradené tri cvičebné tvary (č. 5, 6 a 7), ktorých úlohou je zvýšiť zaťaženie pohybovej sústavy a tým podporiť rast jej výkonnosti...

Záverečná časť cvičebnej jednotky

Úlohou záverečnej časti je dosiahnutie spomalenia činnosti dýchacej a obehovej sústavy na úroveň približujúcu sa bežnému dennému režimu. Vhodným prostriedkom je cyklicky sa opakujúca imitácia...

Záver prvej časti

Cvičebná jednotka zrealizovaná odporúčaným postupom napríklad ihneď po pasívnom odpočinku (nočný spánok, poobedňajší oddych) účinne precvičí, „prehreje“ pohybovú sústavu a naplní organizmus fyzickou a psychickou silou. Bude tak v priebehu dňa pozitívne vplývať na plnenie každodenných povinností.

Účinnosť cvičenia zostavy zdravia je daná presnosťou vykonania jednotlivých cvičebných tvarov, ich správnym radením za sebou a celkovým množstvom opakovaní cvikov realizovaných v jednej cvičebnej jednotke.

V tréningovom procese športovcov sa pre túto veličinu používa termín objem zaťaženia, ktorý je vhodné sledovať i pri našom cvičení. Striedanie objemu zaťažovania v týždennom cykle i v jednotlivých ročných obdobiach pomôže ubrániť sa únave zo stereotypnosti, ktorá môže viesť k strate motivácie.

Preto variabilnosť, striedania malého, stredného a veľkého zaťaženia dáva dôležitý podmet na ceste k príprave na zdravé starnutie, ktoré tvorí jeden z cieľov nášho snaženia.

K udržaniu trvalého záujmu o cvičenie zostavy zdravia môžu prispieť okrem experimentovania so zaťažovaním tiež zmeny v spôsobe dýchania posilňujúce pocit príjemného stavu.

Ďalším podnetom na spestrenie obsahu cvičebnej jednotky je zaradenie niektorého cvičebného tvaru s automasážnym a samoozdravným účinkom. Ponúkame ich v ďalšej časti ako podnet na využitie v prípade, že náš organizmus bolesťou signalizuje poškodenie. Experimentovanie s výberom a zaťažovaním ponecháme na uvážlivé, skúsenosťou podporené rozhodnutie cvičencov.

Po dlhodobej príprave sú takéto kompetencie zaslúžené. Za pripomenutie však stojí potreba dodržiavať zásadu striedania sérií opakovaní s opačným účinkom na svalovú sústavu. Takýto prístup k tvorbe pohybového obsahu cvičenia môže kreatívnym jedincom pomôcť vyhnúť sa strate motivácie. I postupné osvojovanie si prvkov s ozdravným účinkom a ich použitie v prípade potreby, dáva podnety k udržaniu záujmu o lymfohybnú gymnastiku.

Primerané zaťažovanie spojené s používaním základnej zostavy je stálym podnetom na udržanie potrebnej výkonnosti pohybovej sústavy. Občasný nový podnet však nezaškodí, ak nám ide o predchádzanie poškodeniam vyplývajúcich zo statického preťažovania chrbtice spôsobeného sedavým životným štýlom.

Druhá časť - Zásobník regeneračných pohybových cvičení

Výber a radenie pohybových cvičení do zostavy zdravia je podriadený individuálnym potrebám cvičencov. Určujúca je miera poškodenia opornej (kostra a jej kĺbové spojenia) a svalovej sústavy, napr. statickým preťažovaním v sede.

Pohybové cvičenia v rôznych polohách ľahu zamerané na povzbudenie samo ozdravných procesov v ľudskom organizme sú zaujímavou alternatívou „tabletkového ošiaľu“. Charakteristická je ich jednoduchosť, ktorá vytvára vhodné podmienky pre ich mnohonásobné opakovanie. Takto aerobno-vytrvalostným pohybom zaťažovaná svalová sústava vyvolá zintenzívnené dýchanie a „svalová pumpa“ zrýchlenú cirkuláciu telových tekutín. Výsledkom je zvýšená dodávka kyslíka, vody, živín a energetických látok do všetkých telových tkanív. Nečinnosťou oslabené a často i zlou životosprávou poškodené telo tak dostane možnosť k „naštartovaniu obnovovacích procesov“. Schopnosti získané od našich predkov sú v tomto prípade veľké. Treba však prekonať pohodlnosť a prirodzenú potrebu šetriť energiu čo sa v dnešnom svete javí ako menej dôležité.

Bonusom na viac pri našich cvičenia je ich „automasážny účinok“. Pri pohybových zmenách prichádza k pritláčaniu a posunom osových častí tela a dôležitých, často boľavých kĺbov dolných končatín po podložke. Trenie a pohybom zaťažované svalstvo produkujú v danej oblasti teplo. Hrejivý pocit podobne ako zápal, dávajú organizmu informáciu o  „adrese“, na ktorej je potrebná pomoc.

Z literatúry je známy názor, že polovica našich zdravotných ťažkostí má spojitosť so zlou funkciou chrbtice. Preto cvičebná jednotka obohatená o pohybové cvičenia s ozdravným účinkom na jej najviac preťažované miesta (oblasť drieku a krku) nás jednoduchým postupom zbaví tohto často neriešiteľného problému. Ich systematickým cvičením sa dá predchádzať oslabeniu a poškodeniu chrbtice čo je bezbolestným, jednoduchým a tiež lacným riešením. Zdravá, pevná, pružná a primerane pohyblivá chrbtica za trochu námahy určite stojí. Tabletky utišujúce bolesť neriešia príčiny ťažkostí, iba na krátky čas oklamú myseľ a „odľahčia peňaženku“.

Vybrané pohybové cvičenia som doplnil manuálnym „vlastnoručným“ trením DKK. Takáto automasáž v smere pôsobenia tiažovej sily spolu s podporou „ svalovej pumpy“ účinne prehreje a uvoľní staticky preťažované časti pohybovej sústavy. Predíde sa tak vážnym poškodeniam chrbtice a kĺbov dolných končatín.

Niektoré pohybové cvičenia s obnovovacím účinkom sú vhodným prostriedkom na zlepšenie problémových stavov súvisiacich s prostatou a močovým mechúrom.

Pre úplnosť informácií je potrebný doplnok o zaradení ozdravných pohybových aktivít do nášho programu. Najvhodnejším je záver hlavnej časti cvičebnej jednotky, tesne pred jej záverečnou časťou. Je však možné ich využiť kedykoľvek počas dňa ak pocítite potrebu uvoľniť a prehriať staticky preťažované svalstvo.

Zásobník regeneračných pohybových cvičení

Cvičebný tvar č. 9  –  Imitácia chôdze spojená s automasážou krku Variant cvičebného tvaru č.1 spojený s automasážnym hnetením svalov na zadnej časti krku má za cieľ...

ďalšie regeneračné a pohybové cvičenia

Cvičebný tvar č. 12 - „Pumpa“ Cvik „Pumpa“ vznikol voľným spojením cviku č. 5 s cvikom č. 6. Zvolený názov vystihuje jeho využitie na zvýšenie odtoku...

Strečing a záver cvičenia

Strečingová poloha č. 4  –  Most na lopatkách s výdržou Výdržou v moste na lopatkách cvičenec naťahuje svalstvo na prednej strane trupu a stehien a súčasne zlepšuje cirkuláciu telových...