Primeranosť zaťažovania je dôležitou podmienkou vedúcou k zábrane preťažovania svalovej sústavy, ktorá sa dá zabezpečiť dodržiavaním nasledovných zásad:

  • v žiadnom prípade necvičiť „do odmietnutia“, pretože pocit zvýšeného úsilia a nástup únavy sú signálom pre ukončenie danej série opakovaní a k zmene cvičebného tvaru,
  • postupnosť zaťažovania organizmu, hlavne v počiatočnom období, má významný dosah na systematičnosť cvičenia. Napríklad svalová horúčka v brušnom svalstve je častým dôsledkom neprimeraného počtu opakovaní cvičení zaťažujúcich ohýbače trupu. Takáto odozva v pohybovej sústave naruší realizáciu cvičebnej jednotky v nasledujúci deň. Časté opakovanie daného stavu môže viesť k strate motivácie k cvičeniu. Preto v začiatočnom období pristupujeme k zvyšovaniu počtu opakovaní v jednotlivých sériách opatrne, zvlášť pri cvičeniach na brušné svalstvo, ktoré je citlivé na preťažovanie,
  • v týždennom cykle, ktorý tvorí rámec pre plánovanie zaťaženia je vhodné striedať jeho malý, stredný a veľký objem, pričom určujúcim faktorom je čas vymedzený k cvičeniu, dobrým príkladom je nasledujúci model:
  • pondelok stredné zaťaženie (cvičebná jednotka v trvaní 20 min.)
  • utorok veľké zaťaženie    (cvičebná jednotka v trvaní 30 min.)
  • streda malé zaťaženie     (cvičebná jednotka v trvaní 15 min.)
  • štvrtok veľké zaťaženie    (cvičebná jednotka v trvaní 30 min.)
  • piatok stredné zaťaženie (cvičebná jednotka v trvaní 20 min.)
  • sobota malé zaťaženie     (cvičebná jednotka v trvaní 15 min.)
  • nedeľa oddych

Z uvedených dôvodov začíname so šiestimi opakovaniami v dvoch sériách pre jednotlivé cvičebné tvary.

Ak pocítime, že výkonnosť svalstva vzrástla a daný počet opakovaní vykonávame s ľahkosťou, môžeme pristúpiť na jeho zvýšenie na osem opakovaní v dvoch sériách.

Po ďalších týždňoch systematickej prípravy možno zaťaženie zvýšiť na desať opakovaní v dvoch sériách pre jednotlivé cvičenia.

Po viacmesačnom svedomitom a vytrvalom cvičení je pravdepodobné, že sa dopracujete k optimálnej norme dvanásť opakovaní v dvoch až troch sériách v závislosti od týždenného plánu objemu zaťaženia.

Po dlhodobom, mnohomesačnom cvičení možno pristúpiť i k experimentovaniu v zaťažovaní. Odstráni sa tak prípadná psychická nepohoda vyplývajúca zo stereotypnosti  cvičenia a sledovania počtu opakovaní.