Na rozdiel od športu, kde je prioritou rast výkonnosti a úspešnosť v súťažiach, naše snaženie je zamerané výlučne na udržanie zdravia. Daný cieľ je možné dosiahnuť i bez „pachtenia sa za rekordmi“. Mierne až stredné tempo s akým je vhodné naše pohybové cvičenia vykonávať, umožňuje ich mnohonásobné opakovanie bez väčšieho stresu. Súčasne frekvencia dýchania je dobrým vodítkom pri určovaní správneho tempa opakovaní v jednotlivých sériách.

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim frekvenciu dýchania a tempo cvičenia je rozsah pohybu. Napríklad kmity v ľahu, ktoré boli zaradené do prípravnej časti cvičebnej jednotky sa realizujú v malom rozsahu a tak je vhodné, aby dýchací cyklus sa uskutočňoval v priebehu dvoch dôb. Je to primeraná doba pre potrebnú hĺbku nádychu i výdychu. Rozdielny prístup si vyžadujú cvičenia č.5 a č.6. Ich väčší rozsah pohybu si vyžaduje štvordobý cyklus, čo umožní lepšie zladiť hĺbku a frekvenciu dýchania s tempom cvičenia.

Tieto odporučenia platia hlavne v začiatkoch používanie zostavy zdravia. Neskôr po dlhodobej príprave je vhodné, aby si každý cvičiaci osvojil vlastný rytmus, ktorý bude vyhovovať jeho schopnostiam.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že primeraná frekvencia a hĺbka (objem) dýchania je jednou zo základných podmienok vplývajúcich na ozdravné procesy v organizme.