Zakladateľ telovýchovného hnutia Sokol v Čechách Miroslav Tyrš, k propagácii hnutia použil heslo: „Kde stanutí, tam smrt“, čím zdôraznil nevyhnutnosť pohybu pre zdravie a plnohodnotný život človeka.

Po viac ako storočí sa k jeho myšlienke vraciame v presvedčení, že i dnes má pre spoločnosť motivujúci účinok. Prekonajme pohodlnosť, zdravie to najcennejšie čo príroda ponúka, predsa za trochu námahy stojí.

Z tohto dôvodu je dôležité a potrebné prebudiť záujem o našu príručku „Zostava zdravia“, ktorá Vám dá odpoveď na tieto základné otázky:

  • prečo zaťažovať každodenne ľudský organizmus pohybovými cvičeniami,
  • ako vykonávať jednotlivé pohybové cvičenia a ako ich vhodne radiť za sebou,
  • ako plánovať primerané počty sérií a opakovaní v jednotlivých cvičebných jednotkách,
  • ako dýchať pri jednotlivých cvičeniach,
  • v ktorom dennom čase cvičenia realizovať a kedy necvičiť,
  • v akom prostredí cvičiť,
  • kedy a ako používať pohybové cvičenia s regeneračným účinkom na oslabené časti tela.

Dá sa predpokladať, že s takouto „výbavou“ sa nám podarí naplniť spoločný cieľ: „Žiť a prežiť život v zdraví.

 

ZDIEĽAŤ
Ďalší článokPohyb je radosť