Na zdokonalenie svojho pohybového potenciálu ľudské spoločenstvá vytvárali ucelené gymnastické cvičebné systémy. Ich žiarivým príkladom je „JOGA“. Aj dnešná doba tieto snahy ďalej podporuje hlavne preto, aby nahradila straty pohybových aktivít vyplývajúce z prevažne sedavého spôsobu života.

A tu je možné zaradiť i môj návrh jednoduchých a účinných pohybových cvičení  nazvaný „Lymfohybná gymnastika“.  Ide o komplex gymnastických cvičení, ktorými prekonávame odpor daný hmotnosťou vlastného tela. Základným bio-mechanizmom je zdvih s prekonávajúcim účinkom a zosun s brzdiacim účinkom.

Ak Vás predošlé informácie presvedčili, že dôležitou zložkou zdravého životného štýlu je aktívny pohyb, ponúkam Vám do pozornosti mnou zostavený a dlhodobou praxou overený komplex telesných cvičení. Jeho systematickým, každodenným vykonávaním v šiestich cvičebných jednotkách v týždennom cykle sa dosiahne ozdravenie a primeraný rozvoj pohybovej sústavy. Súčasne sa významne ovplyvní kvalita cirkulácie krvi, lymfy a tkáňovej tekutiny. Tieto telové tekutiny zabezpečujú distribúciu živín, energetických látok a kyslíka pre celý náš organizmus a následne v procese látkovej výmeny (metabolizmus) odstránia splodiny vznikajúce činnosťou všetkých buniek v tele. Kvalita metabolizmu je určujúcim faktorom pre kvalitu života. Pri dlhodobej absencii pohybových aktivít, ktoré „poriadne rozprúdia krv“ sa procesy látkovej výmeny začnú zhoršovať. Plný žalúdok ešte neznamená, že naše bunky, ktorých máme v tele miliardy, sú dobre vyživované. Rovnako dôležitá je primeraná cirkulácia telových tekutín, ktoré všetko potrebné dopravia na miesto určenia a na spiatočnej ceste „odtransportujú“ všetko nepotrebné. K tomu, aby nečinnosť (hibernácia) produkujúca úpadok nezískala v tele prevahu, postačí, ak do svojho denného programu zaradíme cvičenie v trvaní 15 až 30 minút.

Zostava zdravia obsahuje cvičenia, ktoré z hľadiska zaťažovania pohybovej sústavy sú primerane účinné a to, že ich náročnosť nie je veľká umožňuje ich mnohonásobné opakovanie. Toto je základnou podmienkou pre dosiahnutie nášho cieľa cvičiť vytrvalo, cítiť sa sviežo a mlado v plnej sile a hlavne zdravo v každom veku. „Lymfohybná gymnastika a svalová pumpa to určite dokážu“.

K výberu a na vhodné radenie pohybových cvičení som pristupoval tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:

  • dostupnosť – cvičenia sa vykonávajú v rôznych polohách ľahu, takže celý komplex možno odcvičiť na posteľnom matraci alebo gymnastickej podložke na cvičenie, čiže i v domácom prostredí. Ak to umožní počasie najlepšie pri otvorenom okne, prípadne v dobre vyvetranej miestnosti,
  • primeranosť – môžu ich cvičiť zdraví i oslabení, mladí i starí, muži aj ženy. Objem, množstvo opakovaní sa dá vhodne prispôsobiť aktuálnemu stavu výkonnosti daného cvičenca,
  • jednoduchosť – cvičenia zaradené do zostavy patria medzi základné pohybové štruktúry, ktoré sa v telovýchovnej praxi používajú bežne,
  • účinnosť zmenou polohy trupu na horizontálnu pri cvičeniach v ľahu sa dosiahne významné zvýšenie cirkulácie telových tekutín. Keďže všetky pracovné a i väčšina voľno-časových aktivít sa v živote človeka vykonávajú výhradne v jeho vertikálnom postavení, výnimkou je plávanie, efektivita vyplývajúca z tejto zmeny je nesporná,
  • bezpečnosť – hrozba úrazu pri cvičeniach v rôznych polohách ľahu je minimálna a pri postupnom zvyšovaní počtu opakovaní nehrozí ani preťažovanie svalstva.

Ďalším pozitívom je, že naše cvičenia nepreťažujú kĺbové spojenia v dolnej časti chrbtice, v oblasti panvy a v dolných končatinách, čo „naštartuje“ ozdravné procesy v oporných štruktúrach dolnej časti tela hlavne u oslabených jedincov alebo po úrazoch a v staršom veku.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokPohyb je radosť
Ďalší článokSvalová pumpa