Veľmi dôležitým faktorom pozitívneho pôsobenia „zostavy zdravia“ je radenie cvičebných tvarov. Bolo zvolené tak, aby každá séria opakovaní zaťažovala vždy inú hlavnú svalovú skupinu, najčastejšie antagonistickú (opačnú) ako bola precvičovaná v predchádzajúcej sérii. Využíva sa tým „efekt aktívneho odpočinku“ čo znamená, že svalstvo, ktoré je aktivované v prebiehajúcej pohybovej činnosti pôsobí utlmujúco na opačne pôsobiace svaly, ktoré v danom čase oddychujú.

Napríklad, ak pracujú ohýbače umiestnené na prednej strane trupu tak vzpriamovače na jeho zadnej strane sú v útlme. Tento princíp umožňuje realizovať celú zostavu bez zbytočných prestojov a prestávok na oddych. Daný postup umožní zaťažiť organizmus vytrvalostne v aeróbnom režime, kedy vo svalovom tkanive nevzniká kyslíkový dlh. V opačnom prípade, ak radíme po sebe cvičenia s rovnakým pôsobením na svalovú sústavu, vznikajúci kyslíkový dlh spôsobí rýchly nástup únavy čo spätne negatívne ovplyvní plynulosť cvičenia.

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že jednotlivé cvičebné tvary majú v zostave svoje pevné miesto. Opakovať je vhodné zostavu iba v celku alebo opakovať prípravnú časť cvičebnej jednotky (cvič. č. 2, 3, 4) a jej hlavnú časť (cvič. 5, 6, 7), ktoré sú tiež samostatné celky. Imitácia chôdze v ľahu (cvič. 1) je cyklické cvičenie, ktoré je možné vkladať do zostavy nezávisle od daného poradia. Opakované striedania pohybových zmien medzi pravou a ľavou stranou tela zaťažuje rovnomerne celú pohybovú sústavu a tak nespôsobuje preťaženie niektorej z hlavných svalových skupín.

Na zvýšenie motivácie záujemcov o každodenné cvičenie ponúkam niekoľko osobných skúseností s dlhodobým používaním “zostavy zdravia“. I keď som bol  ako bývalý športovec a tréner športovej gymnastiky i v minulosti pohybovo aktívny, až systematické 6x v týždni vykonávané cvičenie, príležitostne doplnené dynamickou chôdzou v prírode, prinieslo pre mňa obdivuhodné zmeny. Po mnohých rokoch čo som periodicky pociťoval bolesti v krížovej, krčnej oblasti a v kolenách sa tieto postupne vytratili. Ďalej veľmi skoro som začal pociťovať silný prílev vitality, ktorá sa kladne prejavila v mojom každodennom živote. Ráno po odcvičení zostavy som sa nedokázal len tak vyvaľovať v posteli. Prekrvené svalstvo, energia v ňom naakumulovaná cvičením ma jednoducho vtiahla do činnosti.

A ešte jedna zaujímavá skutočnosť. Po trojročnom naprogramovanom pohybovom zaťažovaní som stratil na váhe 18 kilogramov, spevneli a stmavli mi vlasy a celkovo ako sedemdesiatnik sa cítim lepšie ako pred desiatimi rokmi.

Na záver chceme vysloviť presvedčenie, že vstupné informácie o problematike, ktorú sme nazvali lymfohybná gymnastika a zostava zdravia budú dobrým vodítkom k trvalému záujmu o naše pohybové cvičenia.