Stanislav Fiala

Stanislav Fiala narodil sa 6. júna 1942 vo Svätom Jure

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia patril medzi najlepších športových gymnastov na Slovensku.

Po ukončení magisterského štúdia na FTVŠ-UK v Bratislave zostal pôsobiť ako telovýchovný pedagóg na svojej „Alma mater“.

Športovú gymnastiku učil sedemnásť rokov. Po ukončení športovej kariéry začal s trénerskou praxou.

Neskôr školil trénerov v Slovenskom združení telesnej kultúry a gymnastickom hnutí.

Dnes ako dôchodca, sedemdesiatnik stále pôsobí v telovýchovno – pedagogických aktivitách.

Gymnastické družstvo Slávie UK Bratislava z roku 1969
Zlava: Tréner Anton Gajdoš, Stanislava Fiala, Geisler, Juraj Kniežo, Andrej Zachar, Gabriel Varga, Milan Barborík

Ako tréner Jozefa Konečného má hlavný podiel na striebornej medaile v preskoku na Majstrovstvách Európy 1979 v Essene.