Aerobno-vytrvalostné zaťažovanie svalovej sústavy dosiahnuté vysokým počtom opakovaní jednotlivých cvičení sa prejaví v jej posilnení a následne aj vo vyššej výkonnosti    srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy.

Zintenzívnením toku lymfy, na čo sú naše cvičenia v ľahu zamerané, sa pravdepodobne skvalitní i jej filtrácia „vyčistenie“ v lymfatických uzlinách, čo kladne ovplyvní imunitné procesy pôsobiace v organizme. K zlepšeniu cirkulácie lymfy významne prispieva „svalová pumpa“. Jej princípom je kontrakcia (sťah svalov), pri ktorej sa z danej oblasti vytlačí lymfa i krv smerom k srdcu a následná relaxácia (uvoľnenie pracujúcich svalov) otvorí priestor pre prítok telových tekutín.

Statické zaťažovanie pohybovej sústavy, ktoré je u dnešnej populácie dominantné (prevláda sedavý spôsob života) tento princíp nevyužíva. Na potvrdenie uvedených informácií možno ešte podotknúť, že vertikálna poloha osových častí tela (hlava, krk, hruď, driek, panva) kladie pri bežnej lokomócii človeka, z hľadiska pôsobenia zemskej tiaže, väčšie nároky na mechanizmus cirkulácie telových tekutín. Súčasne treba pripomenúť, že pre pohyb ostatných živočíchov je typická menej náročná vodorovná poloha trupu. Ak doplním, že pohybu lymfy, ktorá má „konečnú stanicu“ pod kľúčnymi kosťami, kde vteká do žilného systému, chýba „tlak zo zadu“, pôsobiaci na tok krvi cez tep srdca, je výhodnosť cvičení v ľahu zrejmá.

Z uvedených faktov vyplýva, že systematickým, dlhodobým, postupne narastajúcim zaťažovaním svalovej sústavy „lymfohybnou gymnastikou“ sa nielen zastaví jej úpadok, ale zlepšením transportu živín, energetických látok, vody a kyslíka sa dosiahne rast výkonnosti všetkých telových sústav. Rozbehnú sa i samo ozdravné procesy v opornom aparáte (kostra), ktorý je v staršom veku hlavným zdrojom rôznych bolestí.