K osvojeniu správnej techniky cvičenia jednotlivých pohybových tvarov zaradených do zostavy zdravia je potrebná pozorná prehliadka kinogramov. Sú na nich fotograficky zaznamenané najdôležitejšie fázy ich pohybovej štruktúry (stavby). K podporeniu tejto informácie ponúkame príslovie, ktoré hovorí, že „je lepšie jeden krát vidieť, ako desať krát počuť“. Napriek tomu k spresneniu pohybovej predstavy...
Veľmi dôležitým faktorom pozitívneho pôsobenia „zostavy zdravia“ je radenie cvičebných tvarov. Bolo zvolené tak, aby každá séria opakovaní zaťažovala vždy inú hlavnú svalovú skupinu, najčastejšie antagonistickú (opačnú) ako bola precvičovaná v predchádzajúcej sérii. Využíva sa tým „efekt aktívneho odpočinku“ čo znamená, že svalstvo, ktoré je aktivované v prebiehajúcej pohybovej činnosti pôsobí...
Na rozdiel od športu, kde je prioritou rast výkonnosti a úspešnosť v súťažiach, naše snaženie je zamerané výlučne na udržanie zdravia. Daný cieľ je možné dosiahnuť i bez „pachtenia sa za rekordmi“. Mierne až stredné tempo s akým je vhodné naše pohybové cvičenia vykonávať, umožňuje ich mnohonásobné opakovanie bez väčšieho stresu. Súčasne frekvencia...
Cvičebné tvary som vybral a upravil tak, aby sa v úvode zostavy, na rozohriatie vykonávala aktivita cyklického charakteru. Rozohriatie sa realizuje cvičebným tvarom č. 1. Ide o imitáciu chôdze v ľahu na chrbte v trvaní 2 až 5 minút. Prípravná časť je zostavená z bloku cvičení, kmitov vykonávaných v rôznych polohách ľahu, ktorá má za cieľ precvičiť...