Na rozdiel od športu, kde je prioritou rast výkonnosti a úspešnosť v súťažiach, naše snaženie je zamerané výlučne na udržanie zdravia. Daný cieľ je možné dosiahnuť i bez „pachtenia sa za rekordmi“. Mierne až stredné tempo s akým je vhodné naše pohybové cvičenia vykonávať, umožňuje ich mnohonásobné opakovanie bez väčšieho stresu. Súčasne frekvencia...