Pohyb je radosť

Základnou formou pohybu človeka v prírode, kde sa vyvinul, bol telesný pohyb spojený so zberom rastlinnej potravy a lovom živočíchov. Úspech v týchto dvoch činnostiach bol rozhodujúci pre prežitie a bol vždy výsledkom veľkého pohybového úsilia a súčasne i zdrojom pohody a radosti. V prirodzenom prostredí získavali možnosť žiť, rozmnožovať sa iba jedinci pohybovo a rozumovo zdatní,...
Zakladateľ telovýchovného hnutia Sokol v Čechách Miroslav Tyrš, k propagácii hnutia použil heslo: „Kde stanutí, tam smrt“, čím zdôraznil nevyhnutnosť pohybu pre zdravie a plnohodnotný život človeka. Po viac ako storočí sa k jeho myšlienke vraciame v presvedčení, že i dnes má pre spoločnosť motivujúci účinok. Prekonajme pohodlnosť, zdravie to najcennejšie čo príroda ponúka, predsa za...