K osvojeniu správnej techniky cvičenia jednotlivých pohybových tvarov zaradených do zostavy zdravia je potrebná pozorná prehliadka kinogramov. Sú na nich fotograficky zaznamenané najdôležitejšie fázy ich pohybovej štruktúry (stavby). K podporeniu tejto informácie ponúkame príslovie, ktoré hovorí, že „je lepšie jeden krát vidieť, ako desať krát počuť“. Napriek tomu k spresneniu pohybovej predstavy...