Úvod Zostava zdravia - Prvá časť - Základná zostava - technika cvičenia

Zostava zdravia - Prvá časť - Základná zostava - technika cvičenia

Úlohou záverečnej časti je dosiahnutie spomalenia činnosti dýchacej a obehovej sústavy na úroveň približujúcu sa bežnému dennému režimu. Vhodným prostriedkom je cyklicky sa opakujúca imitácia chôdze v ľahu na chrbte (cvič. č. 1) vykonávaná v miernom tempe v trvaní 2 až 3 minúty. Druhá časť záveru zostavy je určená pre „automasážne“ vytriasanie končatín a naťahovacie...
Do hlavnej časti sú zaradené tri cvičebné tvary (č. 5, 6 a 7), ktorých úlohou je zvýšiť zaťaženie pohybovej sústavy a tým podporiť rast jej výkonnosti a súčasne zrýchliť cirkuláciu telových tekutín. Daným podnetom je ich vyššia náročnosť plynúca so zvýšeného rozsahu pohybových zmien. Cvičebný tvar č. 5  –  Zdvih do mostu na...
Na prechod z kľudového stavu do pohybovej aktivity je najvhodnejšie cvičenie cyklického charakteru. Jeho úlohou je pripraviť svalstvo a kĺby na nasledujúce zaťaženie. Cvičebný tvar č. 1  –  Imitácia chôdze v ľahu na chrbte Kinogram č. 1 Východisková poloha–nádych       Prvá časť cyklu–výdych              Druhá časť cyklu–nádych   obr. č. 1                                          obr. č. 2                                     obr. č. 3 ...