Do hlavnej časti sú zaradené tri cvičebné tvary (č. 5, 6 a 7), ktorých úlohou je zvýšiť zaťaženie pohybovej sústavy a tým podporiť rast jej výkonnosti a súčasne zrýchliť cirkuláciu telových tekutín. Daným podnetom je ich vyššia náročnosť plynúca so zvýšeného rozsahu pohybových zmien. Cvičebný tvar č. 5  –  Zdvih do mostu na...