Úlohou záverečnej časti je dosiahnutie spomalenia činnosti dýchacej a obehovej sústavy na úroveň približujúcu sa bežnému dennému režimu. Vhodným prostriedkom je cyklicky sa opakujúca imitácia chôdze v ľahu na chrbte (cvič. č. 1) vykonávaná v miernom tempe v trvaní 2 až 3 minúty. Druhá časť záveru zostavy je určená pre „automasážne“ vytriasanie končatín a naťahovacie...