Na prechod z kľudového stavu do pohybovej aktivity je najvhodnejšie cvičenie cyklického charakteru. Jeho úlohou je pripraviť svalstvo a kĺby na nasledujúce zaťaženie. Cvičebný tvar č. 1  –  Imitácia chôdze v ľahu na chrbte Kinogram č. 1 Východisková poloha–nádych       Prvá časť cyklu–výdych              Druhá časť cyklu–nádych   obr. č. 1                                          obr. č. 2                                     obr. č. 3 ...