Veľmi dôležitým faktorom pozitívneho pôsobenia „zostavy zdravia“ je radenie cvičebných tvarov. Bolo zvolené tak, aby každá séria opakovaní zaťažovala vždy inú hlavnú svalovú skupinu, najčastejšie antagonistickú (opačnú) ako bola precvičovaná v predchádzajúcej sérii. Využíva sa tým „efekt aktívneho odpočinku“ čo znamená, že svalstvo, ktoré je aktivované v prebiehajúcej pohybovej činnosti pôsobí...
Cvičebné tvary som vybral a upravil tak, aby sa v úvode zostavy, na rozohriatie vykonávala aktivita cyklického charakteru. Rozohriatie sa realizuje cvičebným tvarom č. 1. Ide o imitáciu chôdze v ľahu na chrbte v trvaní 2 až 5 minút. Prípravná časť je zostavená z bloku cvičení, kmitov vykonávaných v rôznych polohách ľahu, ktorá má za cieľ precvičiť...
Na rozdiel od športu, kde je prioritou rast výkonnosti a úspešnosť v súťažiach, naše snaženie je zamerané výlučne na udržanie zdravia. Daný cieľ je možné dosiahnuť i bez „pachtenia sa za rekordmi“. Mierne až stredné tempo s akým je vhodné naše pohybové cvičenia vykonávať, umožňuje ich mnohonásobné opakovanie bez väčšieho stresu. Súčasne frekvencia...
K osvojeniu správnej techniky cvičenia jednotlivých pohybových tvarov zaradených do zostavy zdravia je potrebná pozorná prehliadka kinogramov. Sú na nich fotograficky zaznamenané najdôležitejšie fázy ich pohybovej štruktúry (stavby). K podporeniu tejto informácie ponúkame príslovie, ktoré hovorí, že „je lepšie jeden krát vidieť, ako desať krát počuť“. Napriek tomu k spresneniu pohybovej predstavy...