Zaťažovanie

Primeranosť zaťažovania je dôležitou podmienkou vedúcou k zábrane preťažovania svalovej sústavy, ktorá sa dá zabezpečiť dodržiavaním nasledovných zásad: v žiadnom prípade necvičiť „do odmietnutia“, pretože pocit zvýšeného úsilia a nástup únavy sú signálom pre ukončenie danej série opakovaní a k zmene cvičebného tvaru, postupnosť zaťažovania organizmu, hlavne v počiatočnom období, má významný dosah na systematičnosť...

Lymfohybná gymnastika

Na zdokonalenie svojho pohybového potenciálu ľudské spoločenstvá vytvárali ucelené gymnastické cvičebné systémy. Ich žiarivým príkladom je „JOGA“. Aj dnešná doba tieto snahy ďalej podporuje hlavne preto, aby nahradila straty pohybových aktivít vyplývajúce z prevažne sedavého spôsobu života. A tu je možné zaradiť i môj návrh jednoduchých a účinných pohybových cvičení  nazvaný „Lymfohybná gymnastika“.  Ide o...

Svalová pumpa

Aerobno-vytrvalostné zaťažovanie svalovej sústavy dosiahnuté vysokým počtom opakovaní jednotlivých cvičení sa prejaví v jej posilnení a následne aj vo vyššej výkonnosti    srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Zintenzívnením toku lymfy, na čo sú naše cvičenia v ľahu zamerané, sa pravdepodobne skvalitní i jej filtrácia „vyčistenie“ v lymfatických uzlinách, čo kladne ovplyvní imunitné procesy pôsobiace v organizme. K zlepšeniu cirkulácie lymfy...